Umělá inteligence ve výrobě

Optimalizujte své výrobní procesy za pomoci AI.

Proč v rámci interních systémů využívat AI?

Získáte tím významnou konkurenční výhodu, optimalizujete své procesy a ušetříte mnoho času a peněz.

Jak může AI například pomoci?

Ikona

Predikce a podpora rozhodování

Ikona

Efektivní sledování procesů v reálném čase

Ikona

Zlepšení ekonomického řízení

Ikona

Optimalizace výroby

Ikona

Nonstop dostupnost

Ikona

Eliminace rutinních úkolů

Ikona

Zvýšení efektivity provozu

Ikona

Zlepšení standardů kvality

V dnešní době je využití umělé inteligence v rámci interních aplikací na míru a výrobních softwarů zásadním milníkem úspěchu. Díky AI lze totiž dosahovat výsledků, které v rámci lidské činnosti není možné realizovat. Systémy založené na strojovém učení totiž dokáží během jediné sekundy uskutečnit řadu měření, výpočtů a modelací, které vám mohou pomoci při rozhodování či optimalizaci výroby.

V MEMOSu si uvědomujeme, že zásadním bodem celého úspěchu je inovativní přístup a dokonalá optimalizace všech interních procesů. Právě prvky umělé inteligence v rámci vašich aplikací vám s tím mohou pomoci. Jedná se například o:

Predikce a podpora rozhodování

Systémy založené na využití AI vám dokáží kvalifikovaně predikovat poptávku na základě mnoha volitelných kritérií. Následně jsou schopné tyto předpoklady promítnout v rámci plánování výroby, nákupu a přípravě materiálu.

Identifikace slabin 

Díky řadě sledovaných parametrů lze stanovit kritické body (časy, produkty…), které mohou vyžadovat průběžné vyhodnocování či okamžitou optimalizaci.

Nepřetržitá dostupnost

Hlídací mechanismy sledují procesy v módu 24/7 a dokáží tak okamžitě reagovat na nepřesnost výroby, odchylku plánu a upozornit řídící pracovníky.

Eliminace rutinních činností

Prvky AI vám umožní eliminovat řadu rutinních činností, které protahují čas výroby či nepřiměřeně zatěžují interní zdroje. Navíc díky „učícímu se“ modelu dochází k eliminaci chyb a nepřesností.

… a mnoho dalšího.

S výrobními systémy máme zkušenosti!

Jak můžeme pomoci vám?

Možnosti AI v rámci vlastních systémů jsou neomezené

Možnosti využití AI v rámci výrobních společností jsou takřka neomezené. Díky skloubení kvalitního softwaru na míru a prvků umělé inteligence lze docílit modernizace procesů a získání zásadní konkurenční výhody. Jaké prvky a modely aplikovat do vašich systémů záleží na podrobné analýze vašich požadavků. K vývoji každého softwarového řešení přistupujeme individuálně a snažíme se vždy maximálně splnit vaše očekávání.

Cesta k procesům s využitím umělé inteligence

Základem celé AI jsou kvalitní a relevantní data. Ta je důležité nejen efektivně sbírat, ale také ukládat a zpracovávat v reálném čase. Zdrojem dat mohou být senzory, informace zadané pracovníky či data z jiných systémů (např. dodavatelská dostupnost, cashflow, docházka…). Druhým krokem je přeměna těchto dat na znalosti, které rozšiřují oblast působení integrovaného modelu AI. Následně dochází za využití naučených algoritmů k vyvozování závěrů a realizaci doporučení. Ty mohou být aplikovány řídícími pracovníky či automaticky vypuštěny do výrobního či řídícího procesu bez zásahu zaměstnance.

Velmi zajímavý článek o automatizaci za pomoci AI v podání Všeoprůmyslu.cz – zde.

V MEMOS Software se vývojem firemních softwarů a systémů zabýváme už od roku 2003. Za tu dobu jsme realizovali více než 1000 projektů a rádi pomůžeme nalézt efektivní řešení i vám. Ať už zvažujete modernizaci svého současného IT, či si jen potřebujete ujasnit některé věci v rámci integrace AI do svých aplikací, jsme tu pro vás.

 ikona

Vlastní model AI

Jsme hrdými autory vlastního modelu umělé inteligence na vytěžování a digitalizaci dokumentů. REDQUE

KONTAKT

Zvažujete využití AI v rámci své firmy?

Icon

Neváhejte nás kontaktovat.

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR