Přejít na úvod

ERP systém na míru: Klíč k digitalizaci vaší firmy

Představte si, že máte k dispozici nástroj, který zjednoduší vaše každodenní podnikání. Právě to je možné díky ERP systému, šitému přesně na míru vašich potřeb! Tohle komplexní řešení vám poskytne jasný přehled o všem, od financí po HR, a povede vás ke snadnější správě každodenních úkolů. Odhalte nové možnosti, jak může vaše firma fungovat efektivněji a s menší námahou díky vývoji softwaru na míru.

Intro img

ERP systém jako mozek vaší organizace

ERP systém (Enterprise Resource Planning) je komplexní softwarové řešení, které slouží k integraci a správě hlavních obchodních procesů ve firmě. Funguje jako mozek vaší organizace – sbírá data z různých oddělení, jako jsou finance, lidské zdroje, výroba, logistika a mnoho dalších, a v reálném čase je zpracovává. Díky tomu můžete v rámci jediného systému sledovat, analyzovat a řídit vše potřebné – od zásob až po zákaznické vztahy.

img 2

Proč je výhodné mít ERP systém?

Každý den se setkáváme s výzvami, jako jsou roztroušené informace, složité procesy, zdržování nebo chyby způsobené lidským faktorem. ERP systémy zefektivňují operace, čímž snižují náklady, a zároveň také poskytují důležité nástroje pro rychlejší a informovanější rozhodování ve vaší firmě. 

Pokud hledáte způsob, jak přizpůsobit vaše obchodní procesy modernímu trhu, zvýšit produktivitu a získat lepší kontrolu nad operacemi vaší firmy, ERP systém na míru je tou správnou volbou právě pro vás.

ERP systém na míru vs. krabicové ERP řešení

V oblasti ERP systémů existují dva přístupy k implementaci – můžete zvolit standardní krabicové řešení nebo se rozhodnout pro systém na míru. V MEMOS Software preferujeme vývoj ERP systémů na míru, protože věříme, že přináší největší benefity pro naše klienty.

ERP na míru jsou navrženy tak, aby přesně odpovídaly unikátním potřebám vaší firmy, což přináší značné výhody v oblasti flexibility, integrace, škálovatelnosti a uživatelské přívětivosti. Podívejte se na srovnání největších předností ERP systémů na míru oproti standardním řešením v tabulce níže.

 

Aspekt ERP na míru Standardní ERP
Flexibilita Vysoce flexibilní, navržené přesně pro specifické potřeby vaší firmy. Omezená flexibilita, často vyžaduje kompromisy.
Integrace Snadná integrace s existujícími systémy a možnost rozšíření o nové funkce podle potřeby. Integrace může být složitější a některé potřebné funkce mohou chybět.
Cena Vyšší počáteční investice, ale dlouhodobě může přinést úspory díky optimalizaci procesů. Nižší počáteční náklady, ale možné vyšší náklady v dlouhodobém horizontu kvůli neefektivitě.
Škálovatelnost Plně škálovatelný podle růstu a potřeb vaší firmy. Škálovatelnost může být limitována specifikacemi produktu.
Uživatelská přívětivost Uživatelské rozhraní navržené pro specifické uživatele a procesy firmy. Obecné uživatelské rozhraní, které nemusí plně odpovídat potřebám uživatelů.

Proč zvolit ERP systém od MEMOSu?

Úspora času a nákladů ikona

Úspora času a nákladů

ERP systémy automatizují opakující se úkoly a procesy, snižují tak potřebu manuální práce a minimalizují chyby, což vede k výrazné úspoře nákladů.
Zvýšení efektivnosti ikona

Zvýšení efektivnosti

Systém zefektivňuje workflow mezi odděleními, zlepšuje správu zdrojů a zrychluje rozhodovací procesy. Zvýšíte tak produktivitu na všech úrovních vaší organizace.
Přizpůsobení podle vašich potřeb ikona

Přizpůsobení podle vašich potřeb

Každý ERP systém vyvíjíme s ohledem na specifické požadavky vašeho podnikání, zajišťujeme tak dokonalou synchronizaci s vašimi obchodními cíli a procesy.

Jak probíhá vývoj ERP systému

1. Analýza požadavků a plánování

Naši experti pečlivě naslouchají vašim potřebám a cílům, aby mohli vytvořit detailní specifikaci toho, co váš ERP systém musí splňovat. Během této fáze společně identifikujeme klíčové obchodní procesy, které chcete automatizovat a optimalizovat.

2. Návrh a architektura

S využitím zjištěných informací vytvoříme návrh systému, který bude sloužit jako základ pro všechny další kroky vývoje. Během návrhu se zaměřujeme na uživatelskou přívětivost a škálovatelnost systému, což zahrnuje jak UX/UI design, tak strukturu databází.

3. Vývoj

Při vývoji vašeho ERP systému využíváme agilní metodiky, což nám umožňuje být dostatečně flexibilní a okamžitě reagovat na jakékoliv změny ve vašich požadavcích nebo prioritách. Tento přístup zahrnuje pravidelné sprinty, během kterých naše týmy vyvíjejí, testují a upravují software ve spolupráci s vámi, abychom zajistili, že výsledný produkt dokonale reflektuje vaše potřeby. Iterativní vývoj znamená, že můžete vidět a hodnotit pokrok ve vývoji v reálném čase a mít přímý vliv na konečnou podobu aplikace.

4. Testování a Quality Assurance (QA)

Kvalita je u nás na prvním místě, proto každou část systému důkladně testujeme. Provádíme jak automatické, tak manuální testování, abychom zajistili, že všechny moduly fungují bezchybně a spolehlivě.

5. Implementace a školení

ERP systém nasazujeme do vašeho firemního prostředí s minimálním přerušením běžného provozu. Poskytujeme také školení pro vaše zaměstnance, aby se mohli rychle adaptovat na nový systém.

6. Podpora a údržba

Po spuštění systému nekončíme – nabízíme průběžnou technickou podporu a pravidelné aktualizace, aby váš systém zůstal v souladu s nejnovějšími technologickými trendy a bezpečnostními požadavky.

Klíčové funkce ERP a možnosti integrace

  • CRM (Customer Relationship Management): Zlepšení vztahů se zákazníky pomocí efektivnější komunikace a správy dat s CRM systémy na míru
  • HR (Human Resources): Automatizace HR procesů od náboru po správu výkonu, mzdové účetnictví a vzdělávání.
  • Logistika a Supply Chain Management: Optimalizace dodavatelského řetězce, plánování a sledování zásob a zlepšení přesnosti dodávek.
  • Finanční řízení: Komplexní správa financí včetně účetnictví, rozpočtování, finančního reportingu a dodržování předpisů.
  • Řízení skladů a zásob: Efektivní správa skladových zásob, minimalizace nákladů na skladování a zlepšení přesnosti inventury.

Integrace ERP systému na míru

ERP systémy na míru jsou navrženy s důrazem na schopnost integrace s již existujícími obchodními systémy a aplikacemi třetích stran. To zahrnuje vše od účetních softwarů, přes e-commerce platformy až po speciální analytické nástroje. Tato integrace umožňuje bezproblémový tok dat mezi jednotlivými systémy, čímž eliminuje potřebu manuálního přepisování dat a zvyšuje přesnost informací v reálném čase.

img 2

Příklad implementace ERP systému

Společnost OR Plus, provozující hobby market, hledala způsob, jak efektivněji řídit prodej a správu zásob, zejména u produktů prodávaných na váhu nebo v malých baleních. Využívaný systém byl zastaralý a riskantně na jediné technologii, což je riskantní. Naše řešení? Nový, štíhlý systém na míru, který integruje pokladní, skladový a objednávkový systém, propojený s platebními terminály a PDA zařízeními pro snadnější správu zásob a rychlejší prodej. Systém navíc umožňuje plynulé propojení s váhou a podporuje efektivní přípravu reportů pro účetnictví, což značně zvyšuje produktivitu a snižuje potenciální chyby v prodeji. 

Ochrana na prvním místě

V dnešní digitální době je zabezpečení dat klíčovou součástí jakéhokoliv softwaru, a ERP systémy nejsou výjimkou. ERP systémy na míru jsou vybaveny nejnovějšími bezpečnostními funkcemi, které chrání vaše citlivé informace před neoprávněným přístupem a potenciálními hrozbami. Implementujeme komplexní bezpečnostní protokoly včetně šifrování dat, pravidelných bezpečnostních auditů a pokročilých autentizačních mechanismů. Díky těmto opatřením si můžete být jisti, že jsou vaše podnikové data zabezpečená a vaše systémy chráněny před jakýmikoliv bezpečnostními riziky.

Poptejte ERP systém na míru u MEMOSu

Váš úspěch v moderním obchodním světě začíná optimalizací a integrací vašich procesů pomocí ERP systému na míru od MEMOS Software. Věříme, že každý podnik je jedinečný, a naše řešení jsou proto navržena, aby dokonale odpovídala vašim specifickým potřebám a cílům.

Tadeáš Matoušek

Tadeáš Matoušek

Obchodní ředitel

Nenechte si ujít příležitost transformovat vaše obchodní operace a dosáhnout nových úrovní produktivity a ziskovosti. Spojte se s námi, abyste se dozvěděli více o tom, jak může ERP systém na míru posunout váš byznys vpřed. Ať už jde o plánování, implementaci nebo podporu po spuštění, jsme zde, aby vaše cesta k digitalizaci byla co nejhladší. Pojďme společně postavit systém, který bude sloužit vašim potřebám dnes a bude také připraven s vámi růst v budoucnu.

+420 739 299 568
[email protected]

Získejte analýzu zdarma