Sledování výrobního workflow

  • Klient:Solar Turbines
  • Datum realizace:1. srpen 2019

Výzva

Společnost Solar Turbines Inc. má sídlo v San Diegu v Kalifornii ve Spojených státech. Je dceřinou společností společnosti Caterpillar Inc. a je jedním z předních světových výrobců průmyslových plynových turbín. V České republice provozuje dva závody, kde se turbíny montují. A právě jejich montáž bylo potřeba maximálně zefektivnit a zbavit zbytečného papírování.

Mockup Sledování výrobního workflow

Řešení

Pro klienta jsme vyvinuli software, který sleduje workflow výroby a montáže součástek. Systém sleduje kde, kdy, kdo a jak dlouho které součástky skládal, zda prošly potřebnou kontrolou, nebo došlo k jejich navrácení na předešlé pracoviště k nápravě. Systém pracuje se šestnácti PDA čtečkami čárových kódů v podobě mobilních telefonů s operačním systémem Android, a čtyřmi průmyslovými obrazovkami, které zobrazují aktuální stav na jednotlivých pracovištích. Mobilní aplikace vznikala na platformě Xamarin, server využívá .NET Core a webová stránky vznikly ve Vue.js. Komunikace probíhá pomocí GSM a SIM karty jsou umístěné jak v samotných PDA, tak i v modulech Raspberry Pi. Pokud zařízení ztratí připojení k internetu, ukládají se data lokálně a odesílají se, jakmile se připojení obnoví.

Přínos pro zákazníka

Zákazník se zbavil papírování a zaměstnanci i management navíc získali jasnou přidanou hodnotu v podobě přehledných informací a statistik. Každé pracoviště tak vidí nejen čas strávený na aktuálních zakázkách, ale i srovnání s minulými výsledky a kritéria pro splnění zadaných cílů. Navazujícím projektem pro Solar Turbines, na kterém aktuálně pracujeme, je systém sledování závad zjištěných na hotových výrobcích.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.