Přejít na úvod

Jak využít dotaci Digitální podnik na pořízení softwaru: Průvodce pro malé a střední podniky

V dnešním světě, kde se technologie vyvíjejí bleskovou rychlostí, je pro každý podnik zásadní neztrácet tempo. Dotace, jako je program Digitální podnik, představují skvělou příležitost, jak snížit finanční zátěž spojenou s investicemi do nových technologií a udržet si konkurenceschopnost.

Intro img

Přehled toho nejdůležitějšího

Co je to dotační výzva Digitální podnik?

Program Digitální podnik bude vyhlášen s cílem podpořit malé a střední podniky v rozvoji a implementaci digitálních technologií. Program nabízí široké možnosti pro podniky, které chtějí investovat do své digitální transformace. Pro Digitální podnik bude alokována 1 miliarda Kč a žádost bude možné podat od poloviny roku 2024.

Kdo může o dotaci žádat?

Program je určený pro podniky s méně než 249 zaměstnanci, které hledají způsoby, jak zlepšit svou operativu, zabezpečení, nebo zákaznickou zkušenost prostřednictvím digitalizace.

Možnosti financování: Na co dotaci použít

Dotace jsou dostupné pro projekty, které vedou ke zvýšení celkové digitální úrovně společnosti. To znamená, že podporované projekty by měly přinést nové funkcionality nebo značně vylepšit stávající systémy. Jednoduché projekty, které se omezují pouze na množstevní rozšíření stávajících řešení a nepřinášejí žádnou skutečnou inovaci, podpořeny nebudou.

Tento program je ideální pro podniky, které plánují:

 • pořízení pokročilých softwarových řešení, jako jsou systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM),
 • podnikové informační systémy (ERP),
 • další softwarové nástroje, které mohou podstatně zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost podniku.

Příkladem může být:

 • nákup aplikací využívající umělou inteligenci (AI) pro automatizaci procesů,
 • zavedení sofistikovanějších datových analytických nástrojů pro hlubší porozumění tržním trendům.

Tip: Hledáte spolehlivého partnera pro vývoj softwaru na míru, který by vám pomohl využít potenciál dotačního programu Digitální podnik? MEMOS Software je zde, aby vám poskytl kompletní řešení.

Dotace na podporu vývoje softwarových řešení

Dotace z programu Digitální podnik pokrývají širokou škálu technologií a softwarových řešení, které mohou výrazně přispět k digitalizaci a optimalizaci firemních procesů. Mezi klíčové oblasti, které jsou zvláště relevantní pro vývoj softwaru, patří:

Systémy pro provoz AI a chytré aplikace ikona

Systémy pro provoz AI a chytré aplikace

Tyto systémy umožňují firmám využívat umělou inteligenci pro automatizaci složitých a opakujících se úkolů, zlepšení rozhodovacích procesů a personalizaci zákaznické zkušenosti. Díky AI mohou firmy analyzovat data rychleji a přesněji, což vede k lepším obchodním rozhodnutím.
Pokročilý software a implementace systémů ikona

Pokročilý software a implementace systémů

V rámci dotací je možné financovat také pořízení a nasazení specifických softwarových řešení, jako jsou ERP systémy, CRM platformy nebo sofistikované nástroje pro správu a analýzu dat. Tyto systémy mohou integrací různých firemních funkcí zjednodušit a zefektivnit provoz.
Platformy a infrastruktura pro cloud computing ikona

Platformy a infrastruktura pro cloud computing

Investice do cloudových technologií a virtualizace umožňuje firmám flexibilnější správu IT zdrojů, snížení nákladů na hardwarové vybavení a zvýšení bezpečnosti dat.
img 2

Jak MEMOS Software přispívá k vývoji softwaru?

MEMOS Software hraje klíčovou roli ve vývoji softwarových řešení pro podniky, které usilují o získání dotací na digitální transformaci. Nabízí komplexní služby – od návrhu, přes implementaci, až po podporu softwarových projektů, které pomohou vašemu podniku zvýšit efektivitu pomocí inovací.

Jak můžeme pomoci

 • Návrh a vývoj na míru: Vytváříme softwarová řešení přizpůsobená specifickým potřebám každého klienta – od ERP systémů po pokročilé analytické nástroje.
 • Implementace a integrace: Zajistíme hladké začlenění nových systémů do existujících operací podniku, aby bylo dosaženo maximální synergie.
 • Technická podpora a školení: Poskytujeme průběžnou technickou podporu a naučíme vás, jak nové systémy efektivně využívat.

Investice do softwaru a digitalizace jsou pro udržení konkurenceschopnosti v moderním obchodním prostředí nezbytné. Nezmeškejte příležitost posunout vaše podnikání na novou úroveň díky dotacím na digitální technologie. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme vaše nápady proměnit v úspěšné softwarové inovace.

Hladká cesta k získání dotace

Dotační kancelář Grantuj je připravena vás provést celým procesem získání dotací z programu Digitální podnik, který podporuje malé a střední podniky v rozvoji a implementaci digitálních technologií.

Na co se můžete spolehnout?

 • Osobní přístup a profesionální zázemí: S námi vždy předem víte, kdo bude vaši žádost zpracovávat. Nepracujeme s nezkušenými juniorními konzultanty. Naši experti, Alexandra a Jiří, mají každý přes 18 let zkušeností s dotačními projekty a znalosti z agentury CzechInvest a dalších předních poradenských agentur.
 • Zaměření na kvalitu a užitečnost: Zaměřujeme se pouze na smysluplné projekty, které přinášejí reálný přínos a přidanou hodnotu. Pro každý projekt si vyhrazujeme dostatek času a péče, abychom zajistili jeho maximální úspěch.
 • Dlouhodobé partnerství a transparentnost: S klienty budujeme dlouhodobé vztahy založené na otevřenosti a transparentnosti. Poskytujeme všechny potřebné informace a jsme upřímní ve všem, co děláme, abyste měli jistotu na každém kroku procesu.
 • Inovativní přístupy a individuální řešení: Neustále hledáme nové způsoby, jak lépe podporovat vaše projekty. Vždy se snažíme přizpůsobit vašim specifickým potřebám, což zahrnuje návrh, přípravu, podání žádosti a správu dotačního projektu.

Pokud hledáte spolehlivého partnera, který vám pomůže získat dotaci a efektivně ji využít pro digitalizaci vašeho podnikání, neváhejte se na Grantuj obrátit.

Často kladené dotazy (FAQ)

1. Jaký detailní popis technologického řešení je požadován pro prokázání inovativního charakteru projektu?
Pro úspěšné prokázání inovativního charakteru projektu je vyžadován detailní popis technologického řešení, který musí obsahovat následující informace:

1. Identifikační údaje - název vaší společnosti, adresa, IČO a identifikační údaje dodavatele.
2. Detailní specifikace předmětu nabídky - přesný popis toho, co pořizujete včetně funkcionality každé součásti. Tyto informace se následně používají v podnikatelském záměru.
3. Cenové detaily - cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. U složených zařízení je potřebné doložit rozklad ceny.
4. Datumy - datum vystavení a platnosti cenové nabídky.
5. Podpis - cenová nabídka musí být podepsána dodavatelem.
2. Jaké jsou specifické požadavky na demonstraci zvýšení digitální úrovně podniku prostřednictvím navrhovaného softwarového řešení?
Specifické požadavky zahrnují:

1. Současný stav digitalizace - popis již digitalizovaných procesů ve vaší společnosti.
2. Detailní popis digitální transformace - jak bude projekt propojen s aktuálními procesy a jaké má plánované fáze rozvoje.
3. Přínosy digitální transformace - ekonomické i mimoekonomické dopady projektu na společnost.
4. Popis technologií a služeb - jaké technologie a služby budou zakoupeny a jejich účel ve vztahu k projektu.
5. IT/ICT a bezpečnost - hodnocení změn v IT/ICT bezpečnostní politice a plán zajištění počítačové bezpečnosti.
3. Jaký typ podpory poskytuje dotační kancelář během implementace softwarového řešení?
Dotační kancelář poskytuje následující typy podpory:

1. Vstupní konzultace - zdarma konzultace vašeho záměru a nalezení optimálního dotačního řešení.
2. Dotační strategie - příprava na míru podle vašich potřeb s maximálním dotačním potenciálem.
3. Příprava žádosti o dotaci - detailní studium projektu a komplexní příprava všech potřebných dokumentů.
4. Dotační management a veřejné zakázky - administrativa a zajištění dodržování dotačních podmínek a realizace výběrových řízení (Zakázky v hodnotě nad 2 mil. Kč musí procházet otevřeným výběrovým řízením na dodavatele).
4. Jaký je postup získání dotace a jak s tím dokážete pomoci?
Proces získání dotace zahrnuje konzultace, přípravu dotační strategie, formulaci podnikatelského záměru, a komplexní přípravu žádosti o dotaci. Dotační kancelář vám pomůže v každém kroku tohoto procesu, od prvních konzultací až po sledování a správu projektu po jeho schválení.
5. Co hrozí podnikatelům, pokud nenaplní cíl dotace?
Pokud podnikatelé nenaplní cíl dotace, hrozí jim ztráta poskytnuté finanční podpory. Pro minimalizaci rizik je klíčové, že podnikatelé poskytnou během úvodních konzultací a při přípravě žádosti o dotaci úplné a pravdivé informace a že se řídí postupy uvedenými v žádosti o dotaci. Tímto způsobem je možné dosáhnout cílů stanovených v rámci dotace a předejít možným komplikacím ze strany podnikatelů samotných nebo třetích stran.
6. Jaké jsou nejčastější důvody nezískání dotace a jak jim lze předcházet?
Nejčastější důvody nezískání dotace zahrnují:

1. Podcenění důkladné vstupní konzultace – Je nezbytné, aby poradce prověřil všechny náležitosti projektu potřebné pro žádost o dotaci.
2. Nekvalita podnikatelského záměru – Podnikatelský záměr musí být komplexní a přesvědčivý.
3. Nedoložení povinných příloh - Je důležité předložit všechny vyžadované dokumenty, včetně cenových nabídek.
4. Nesplnění specifických podmínek – Projekt musí splnit všechny dotační podmínky, včetně tzv. počáteční investice.

Předcházení těmto problémům vyžaduje pečlivou přípravu a spolupráci s zkušenými poradci, kteří zajistí, že všechny aspekty projektu budou správně adresovány.
7. Jaké podklady je potřeba k získání dotace připravit?
Pro úspěšné získání dotace je třeba připravit následující podklady:

1. Podnikatelský záměr - Musí obsahovat od historie společnosti po detailní popis přínosů projektu a jeho soulad s EU politikami.
2. Rozpočet projektu - Detailní rozpočet s kategorizací výdajů.
Platné cenové nabídky - Cenové nabídky od dodavatelů.
3. Místo realizace - Lokalita projektu mimo hlavní město, s příslušnou dokumentací.
4. Financování projektu - Zajištění a prokázání zdrojů financování.
5. Další právní a finanční dokumenty – Včetně výpisů a prohlášení dle požadavků dotačního programu.

Zvažujete využít dotaci na vývoj vaší aplikace?

Tadeáš Matoušek

Tadeáš Matoušek

Obchodní ředitel

Pokud máte zájem o digitalizaci vašeho podniku prostřednictvím inovativního softwaru, jsme tu právě pro vás. Naši programátoři mají za sebou miliony řádků kódu a díky tomu vám můžeme nabídnout kvalitu ověřenou stovkami spokojených zákazníků.

+420 739 299 568
[email protected]

Kontaktujte nás