Synchronizace aktualit na WordPress

  • Klient:Pernod Ricard
  • Datum realizace:1. listopad 2016

Výzva

Snadná a rychlá správa dat v sekci Aktuality na webových stránkách bez vstupu do WordPress administrace a současné zajištění importu nově zadaných dat.

Mockup Synchronizace aktualit na WordPress

Řešení

Vyvinutí nového modulu pro správu aktualit na webových stránkách a jeho zakomponování přímo do každodenně používaného interního systému. V tomto modulu uživatel jednoduše a rychle vytvoří novou aktualitu, v české i anglické jazykové variantě, a následně ji může ihned publikovat na webových stránkách v sekci Aktuality. Probíhá tak okamžitá synchronizace nových dat mezi interním systémem a webovými stránkami. Není nutné se přihlašovat či se dokonce učit ovládání WordPress. Zároveň je v tomto modulu zajištěn automatický import dat z interního systému do Word Press. Vše tak probíhá z jednoho, pro uživatele známého, místa.

Přínos pro zákazníka

Uživatelé mohou díky tomuto synchronizačnímu modulu snadně zveřejňovat aktuality, aniž by museli vstupovat do jiného systému pro správu aktualit. Součástí tohoto modulu je i automatická synchronizace dat mezi interním systémem a WordPress, čímž se uživatelům zjednodušuje a zrychluje celý proces vytvoření nové aktuality.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.