Přechod z Microsoft Access

  • Klient:Mercedes-Benz Financial Services
  • Datum realizace:1. říjen 2016

Výzva

Řada zákazníků se na nás obrátilo a obrací s tím, že používají ve své společnosti software/databáze postavené na Microsoft Access, ale pro jejich potřeby již možnosti této platformy nestačí.

Mockup Přechod z Microsoft Access

Řešení

Jako jedna z mála firem máme řadu expertů se znalostí platformy Microsoft Access a dokážeme tak aplikaci upgradovat. Upgrade je možné pojmout různými způsoby, dle rozpočtu zadavatele a to např.: - zrychlení dotazů a částí aplikace převodem do SQL Serveru (např. do uložených procedur, views apod.), ponechání stávajícího frontendu - převod celé aplikace do webového rozhraní

Přínos pro zákazníka

Zákazník s námi dostane pokračující podporu Access aplikace a možnost dalšího dovývoje. V případě upgrade aplikace dokážeme využít stávající kód, aby přechod byl co nejhladší.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.