Často kladené otázky (FAQ)

Přečtete si odpovědi na nejčastěji kladené otázky v rámci vývoje softwaru na míru.

Nevidíte zde odpověď
na svou otázku?

Kontaktujte Tadeáše, během chvilky vám odpoví.

FAQ person

Jak vám mohu pomoci?

Tadeáš Matoušek, obchodní ředitel
Kolik bude vývoj softwaru na míru stát peněz?
Cena vývoje na míru se odvíjí od náročnosti, funkcí i rozsahu projektu. Nelze tedy bez znalosti konkrétního projektu stanovit ani odhadovanou výši. Plně ale chápeme, že se jedná o velmi důležitý aspekt ve vašem rozhodování, a proto jsme se rozhodli si pro vás připravit analýzu vašeho nápadu a návrh možného řešení zcela zdarma. Bez závazku. Stačí nás kontaktovat zde .
Jak dlouho bude vývoj trvat?
Doba vývoje softwaru na míru se odvíjí od mnoha věcí. Jednak se do ní promítá náročnost projektu, ale zároveň i aktuální dostupnost kvalifikovaných odborníků. Vždy se ale snažíme plně respektovat požadavky našich zákazníků.
Je nutná nějaká následná údržba vyvinutého softwaru?
Ano, údržba softwaru je klíčová pro udržení jeho funkčnosti a bezpečnosti. Po dokončení vývoje softwaru na míru bude potřeba pravidelná údržba, která zahrnuje například opravy nepředvídatelných chyb, aktualizace zabezpečení, reagování na aktuální příležitosti i hrozby a vylepšování funkčnosti.
Jaký je rozdíl mezi aplikací, softwarem a programem?
Software je obecný termín, který zahrnuje všechny programy a data, která jsou potřebná pro provoz počítače. Program je konkrétní software, který vykonává určitou úlohu nebo poskytuje určitou funkci. Aplikace je druh programu, který je navržen tak, aby byl interaktivní a poskytoval uživateli určitou funkcionalitu. Rozdíl mezi aplikací a softwarem tedy spočívá v tom, že aplikace vyžaduje interakci s uživatelem, zatímco software může fungovat samostatně bez uživatelského vstupu.
Jaký je postup při vývoji softwaru na míru?
Vývoj softwaru na míru má obvykle několik zásadních kroků. Nejprve se provádí analýza požadavků zákazníka, kdy se diskutují potřeby a cíle projektu. Poté následuje návrh řešení, kdy se navrhne architektura systému, použité technologie a všechny potřebné funkce a moduly. Po schválení návrhu se přistupuje k samotnému vývoji, kdy jsou jednotlivé moduly programovány a integrovány do celku. Po dokončení vývoje následuje testování a ověřování správné funkčnosti softwaru. Pokud je vše v pořádku, je softwarové řešení dodáno zákazníkovi a nasazeno do provozu. Po nasazení se pak obvykle provádí pravidelná údržba a aktualizace softwaru, aby byla zajištěna jeho bezproblémová funkčnost a bezpečnost. Na praktické shrnutí se můžete podívat zde.
Jaké technologie při vývoji softwaru na míru využíváte?
Při vývoji softwaru na míru využíváme široké spektrum technologií v závislosti na požadavcích projektu. Pro vývoj back-endu obvykle používáme jazyky jako C# (.NET Core, ASP.NET), PHP nebo Python a pro databázovou část používáme například MongoDB nebo SQL Server. Pro vývoj front-endu využíváme JavaScriptové frameworky jako Vue.js nebo React a CSS frameworky jako Bootstrap nebo Vuetify. Dokážeme ale zajistit kapacity i na vývoj v dalších technologiích. Pokud vám ale výše zmíněné pojmy nic neříkají, nebojte se, rádi vám navrhneme kompletní řešení. Více o technologiích naleznete zde.
Jaké jsou výhody a nevýhody vývoje softwaru na míru?
Hlavní výhodou vývoje softwaru na míru je zajištění toho, že software obsahuje přesně to, co je potřeba a bývá tedy mnohem efektivnější a uživatelsky přívětivější než standardní aplikace. Dále je zaručeno, že software bude plně kompatibilní s ostatními systémy, které využíváte. Další výhodou je záruka bezpečnosti a ochrany vašich dat. Mezi nevýhody vývoje softwaru na míru patří vysoká cena a delší doba vývoje oproti standardním řešením. Navíc, v případě, že vaše potřeby nejsou dobře definovány nebo se mění během vývoje, může to vést k dalším nákladům a časovým prodlevám. To se však snažíme maximálně eliminovat kvalitní analýzou a tvorbou prototypu.
Co to znamená nativní vývoj / nativní aplikace?
Nativní vývoj se vztahuje k vývoji softwaru nebo aplikace pro určitou platformu nebo operační systém, jako jsou například Windows, iOS nebo Android. Aplikace napsané v nativním kódu jsou optimalizovány pro daný operační systém, což zajišťuje lepší výkon a interakci s hardwarem. Tyto aplikace jsou vyvíjeny v jazyce specifickém pro danou platformu, např. Swift pro iOS, Java pro Android nebo C# pro Windows. Oproti hybridním nebo webovým aplikacím mají nativní aplikace obvykle lepší výkon, spolehlivost a uživatelskou zkušenost, ale náklady na jejich vývoj mohou být vyšší.
Co je to software na míru / krabicové řešení / no-code aplikace?
Obecně platí, že software na míru poskytuje největší flexibilitu a dokáže splnit specifické požadavky uživatele, ale může být časově a finančně náročnější na vývoj. Krabicová řešení a no-code platformy mohou být levnější a rychlejší alternativou, ale mohou být omezené v možnostech přizpůsobení specifickým požadavkům uživatele. No-code platformy umožňují vytvořit aplikace bez nutnosti psát kód, čímž se zjednodušuje proces vývoje a umožňuje vytvořit rychlé prototypy nebo jednodušší aplikace. Krabičková řešení jsou hotová softwarová řešení, která jsou vyvinuta pro větší skupinu uživatelů (zákazníků) a mají předem stanovené funkce a vlastnosti. Mohou být nízkonákladovým řešením, ale nemusí vždy splňovat specifické potřeby jednotlivých uživatelů nebo firem.
Jak je to s bezpečností dat a informací při využívání vyvinutého softwaru?
Bezpečnost dat a informací je velmi důležitým aspektem vývoje softwaru na míru. Při něm je nutné brát v úvahu bezpečnostní rizika a zajistit, aby byl software chráněn proti různým hrozbám, jako jsou například hackerské útoky, malware, phishing apod. Bezpečnost software lze zajistit například implementací šifrování dat, omezením přístupu k citlivým informacím pouze na určité uživatele a zabezpečením serverů a sítí, na kterých software běží. Důležitým prvkem je také pravidelná aktualizace a údržba. Naši experti vám rádi navrhnou takové řešení, které bude plně splňovat zákonné podmínky i další bezpečnostní prvky.
Co je to analýza a prototyp při vývoji softwaru na míru?
Při vývoji softwaru na míru je analýza první fází a předchází samotnému vývoji. V praxi to vypadá tak, že se naši zkušení analytici setkávají s klientem a získávají veškeré potřebné informace o požadavcích na software. Poté vytvoří návrh, specifikace a modely, které popisují jednotlivé části systému. Toto se nazývá analýza požadavků. Prototyp je zjednodušená verze softwaru, která slouží k ověření funkcí a uživatelského rozhraní. Prototyp je vytvořen na základě analýzy a používá se k získání zpětné vazby od klienta. Pomocí prototypu může klient otestovat a zhodnotit, zda softwarové řešení odpovídá jeho požadavkům a očekáváním. Řada firem na českém trhu proces "prototypování" vynechává a "vývoj" je tak pomyslně ceníkově levnější. V konečném důsledku ale dle naší zkušenosti nejde o ideální postup. Jakýkoliv neplánovaný zásah do samotného vývoje je totiž často o dost dražší, než v případě prototypu.
Jaké jsou náklady spojené s provozem aplikace nebo softwaru na míru?
Náklady spojené s provozem aplikace nebo softwaru na míru se liší v závislosti na několika faktorech. Větší a komplexnější aplikace obvykle vyžadují větší kapacitu serverů a více prostředků pro správu a údržbu, což zvyšuje náklady. Dalším faktorem je počet uživatelů aplikace. Větší počet uživatelů znamená vyšší požadavky na výkon serverů, což také zvyšuje náklady.
Kdo má autorská práva / licenci při vývoji softwaru na míru?
Při vývoji softwaru na míru má u nás autorská práva a licenci na software zákazník, který si software objednal a zaplatil za jeho vývoj. Tedy kompletní práva k softwaru přecházejí na zákazníka a ten se stává vlastníkem kódu.
DictionaryProgramátorsko-český slovník