Short interval management

  • Klient:Schneider Electric
  • Datum realizace:30. červenec 2015

Výzva

Vytvořit automatizovaný systém pro metodologii SIM – Short Interval Management a eliminovat tak manuální správu incidentů z výrobní linky. Ukládat data o historii incidentů.

Mockup Short interval management

Řešení

Byl vytvořen návrh uživatelského rozhraní webové aplikace podobný tabuli, na kterou se do té doby ručně kreslilo. Uživatelské rozhraní bylo navrženo tak, aby bylo podobné manuálnímu systému a uživatelé tak dokázali snadno přejít na nový software. Byla nastavena eskalační pravidla a automatické emailové notifikace příslušným osobám.

Přínos pro zákazníka

Rychleji se plánují schůzky osob za účelem vyřešení eskalace incidentů a tím pádem je i doba řešení kratší. Historická data jsou snadno dostupná a lze tak sledovat změny nebo trendy. Tato data mohou být taktéž použita pro účely auditu výrobního systému.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.