C#

C# (C Sharp) je programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft jako součást platformy .NET. Syntaxe C# je velmi podobná syntaxi jazyku Java. Využívá se pro tvorbu webových, desktopových i mobilních aplikací. Výhodami C# jsou vysoká bezpečnost a stabilita, díky používání silné typové kontroly a automatické správě paměti.

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích

Kde jsme použili C#?

Podívejte se na příklady

Platit AG

Software pro testování katod

Software na testování katod se připojuje k PLC automatům, které získávají konkrétní hodnoty měření od testerů katod. Tyto výsledky testování následně software převádí do čitelné podoby v uživatelském prostředí aplikace na PC. Celý návrh designu byl směřován k tomu, aby nová aplikace podporovala ovládání na dotykovém displeji. Společně s redesignem jsme pracovali i na převedení aplikace do novější technologie .NET a C# (WPF). Původní software pracoval s technologií CODESYS, která byla poprvé uvedena na trh v roce 1994 a v současnosti již není příliš rozšířená.

Mercedes-Benz Financial Services

Přechod z Microsoft Access

Jako jedna z mála firem máme řadu expertů se znalostí platformy Microsoft Access a dokážeme tak aplikaci upgradovat. To je možné pojmout různými způsoby, odvíjejícími se dle rozpočtu zadavatele a to např.: – zrychlení dotazů a částí aplikace převodem do SQL Serveru (např. do uložených procedur, views apod.), ponechání stávajícího frontendu – převod celé aplikace do webového rozhraní

Prodejna pralinek v Belgii

Podpora infrastruktury prodejen

Po realizaci vývoje aplikací jsme se zaměřili na automatický monitoring jednotlivých komponent, tedy firewallu, databází a aplikačních serverů. V případech, kdy nastane problém, nebo často ještě před tím – např. vytížení procesoru či nedostupnost některé služby, jsme o tomto informováni a hned začneme s nápravou.