C#

C# (C Sharp) je programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft jako součást platformy .NET. Byl uveden v roce 2000 a od té doby se stal jedním z nejpopulárnějších programovacích jazyků na světě. Syntaxe C# je velmi podobná syntaxi jazyku Java. Využívá se pro tvorbu webových, desktopových i mobilních aplikací. Výhodami C# jsou vysoká bezpečnost a stabilita, díky používání silné typové kontroly a automatické správě paměti.

C# je plně objektově orientovaný jazyk a podporuje základní principy OOP (objektově orientované programování), jako jsou dědičnost, zapouzdření a polymorfismus. Díky .NET je multiplatformní, může tak být použit pro vývoj aplikací na různých operačních systémech (např. Windows, macOS, Linux…). C# také poskytuje podporu pro asynchronní programování, což umožňuje psát efektivní a responzivní kód pro aplikace, které musí pracovat se vzdálenými službami nebo provádět dlouhotrvající operace.

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích

Kde jsme použili C#?

Podívejte se na příklady