Sběr dat z terénu

Aplikace pro příjem speciálně formátovaných SMS

Kontrola a automatická oprava chyb ve zprávách

Zpracování a uložení dat

Výzva

Umožnit sběr dat od externích pracovníků v terénu prostředkem, který nebude závislý na konkrétním zařízení, které by museli mít pracovníci u sebe a které by museli ovládat.

Logo
  • Odpadá nutnost vybavit pracovníky jedním typem zařízení
  • Zaměstnanci není nutné školit na jeho použití
  • Odeslání SMS zprávy z jakéhokoliv mobilního telefonu zvládne každý
  • Korektura pro přijetí zprávy snižuje počet chyb

 

Řešení

Vyvinuli jsme aplikaci pro příjem speciálně formátovaných SMS zpráv pro smartphone na OS Android. Aplikace předá přijatá data z terénu webové službě, která provede kontrolu a automatickou opravu dat, pokud došlo k chybě či překlepu ze strany odesílatele zprávy. Data jsou poté pro potřeby pozdějšího zpracování uložena do databáze.


Použité technologie

KONTAKT

Сhcete dokonalé řešení
pro svou firmu?

Pattern

Spojte se s námi

Zajímavý fakt

Věděli jste, že v průměru odpovídáme do 3 hodin?

Víte, že se nebojíme žádných výzev?

Víte, že u nás každý den proteče 5-10 litrů kafe?

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR