Sběr dat z terénu

  • Klient:FMC Servis
  • Datum realizace:21. srpen 2015

Výzva

Umožnit sběr dat od externích pracovníků v terénu prostředkem, který nebude závislý na konkrétním zařízení, které by museli mít pracovníci u sebe a které by museli ovládat.

Mockup Sběr dat z terénu

Řešení

Vyvinuli jsme aplikaci pro příjem speciálně formátovaných SMS zpráv pro smartphone na OS Android. Aplikace předá přijatá data z terénu webové službě, která provede kontrolu a automatickou opravu dat, pokud došlo k chybě či překlepu ze strany odesílatele zprávy. Data jsou poté pro potřeby pozdějšího zpracování uložena do databáze.

Přínos pro zákazníka

Není nutné vybavovat pracovníky jedním typem zařízení a školit je na jeho použití, protože odeslat SMS zprávu z jakéhokoliv mobilního telefonu zvládne každý. Korektura po přijetí zprávy snížila počet chyb.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.