.NET MAUI

.NET MAUI je multiplatformní framework pro vytváření desktopových, webových i mobilních aplikací pomocí jednotného kódu. Vznikl jako následník Xamarinu. Nabízí mnoho funkcí pro práci s daty, komunikací, bezpečností atd.

Hlavním cílem .NET MAUI je umožnit vývojářům vytvářet jediný zdrojový kód pro aplikace, které běží na různých platformách, jako jsou iOS Windows nebo Android. Toho je dosaženo díky použití společného API pro většinu funkcí a UI prvků.

Používá deklarativní syntaxi pro definici uživatelského rozhraní pomocí jazyka XAML nebo C# a je plně integrován s platformou .NET, což znamená, že vývojáři mohou používat všechny funkce a knihovny poskytované frameworkem .NET.

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích