Dispečerský software

  • Klient:R-Altra
  • Datum realizace:21. srpen 2014

Výzva

Získat, zpracovat, uložit a vyhodnotit velké množství dat přicházejících z jednotek umístěných v každém firemním vozidle jako jsou např. geografická poloha, data o běhu motoru nebo data z čidel vozidla. To je nutné přehledně vizualizovat pro potřeby dispečinku a to přímo v reálném čase.

Mockup Dispečerský software

Řešení

Rozdělili jsme hrubá data do dvou kategorií. Ty pro potřeby dashboardu pro dispečery jsou zpracována v reálném čase a ostatní data jsou pouze uložena pro pozdější zpracování. Optimalizovali jsme výpočty z databází na maximální rychlost, aby vizualizovaná informace byly co nejaktuálnější.

Přínos pro zákazníka

Celou aplikaci je možné zabalit jako produkt, nainstalovat a upravit jej pro potřeby jednotlivých dispečinků bez nutnosti custom vývoje u každého uživatele zvláště.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.