Hybridní kniha

  • Klient:Masarykova univerzita Brno
  • Datum realizace:30. červenec 2014

Výzva

Vytvořit editor pro speciální formát knih pro postižené, ve kterých se kombinuje text, video a audio. Obejít problém s fragmentací čteček a různých podporovaných formátů knih.

Mockup Hybridní kniha

Řešení

Vytvořili jsme editor obsahující mimo textového obsahu i nástroj pro automatické dělení textu na fráze, ke kterým se pak do vrstev připojuje další doplňující obsah – audio/video stopy, jazykové mutace, doplňující informace apod. Pro vytváření knih je v aplikaci průvodce, který zjednoduší proces vytváření hybridní knihy.

Přínos pro zákazníka

Pomocí editoru lze vytvořit hybridní knihu, která pokrývá všechny druhy postižení v jediném projektu a v jednotném formátu.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.