MS SQL

MS SQL, neboli Microsoft SQL Server, je relační databázový systém používaný pro podnikové aplikace a databáze, jako jsou ERP nebo CRM systémy. Je kompatibilní s řadou programovacích jazyků a je často integrován s dalšími produkty od Microsoftu.

 

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích

Kde jsme použili MS SQL?

SEND Předplatné

Automatizace objednávek předplatného časopisů

Nová interní webová aplikace automatizuje řadu klíčových procesů v rámci předplatitelského servisu. API integrace s externími systémy klientských firem zajišťuje sběr objednávek předplatného. Aplikace přijaté objednávky zpracuje a zobrazí v uživatelském prostředí, kde je lze dále spravovat či exportovat objednávky hromadně pro dopravce ve formě importovacích souborů CSV. Aplikace pak průběžně získává stav zásilky od doručovací služby a aktualizuje jej. Je také propojená se skladovým hospodářstvím v systému Helios a kontroluje stav zásob zboží, který se také pravidelně zasílá na FTP klientských vydavatelství. Stěžejní procesy se sice odehrávají na pozadí a uživatelské prostředí slouží především jako náhled na data nebo pro snadné dohledávání objednávek a jejich hromadný import a export, je v aplikaci v případě potřeby možné upravovat i jednotlivé objednávky.

LeasePlan

Systém řízení call centra

Webovou aplikaci CC3 používají operátoři call centra i zaměstnanci LeasePlan, kteří požadavky dále řeší s autoservisy, pojišťovnami a dalšími subjekty. Každému uživateli je přiřazena role, která určuje úroveň uživatelských oprávnění. Zpracování požadavků usnadňuje propojení s dalšími systémy a řada automatických akcí, jako jsou například upozornění vázaná k jednotlivým úkolům, zaznamenávání komunikace, nebo odesílání e-mailů s poptávkou do autoservisů. Kromě lokátoru servisů CC3 komunikuje také s hlavním systémem pro evidenci vozidel. Klienty, kteří potřebují náhradní vozidlo, servis nebo řešit pojistnou událost, tak lze identifikovat velice rychle pomocí RZ i mnoha dalších údajů. Uživatelské rozhraní aplikace bylo vyvinuto tak, aby vycházelo z rozložení předchozího interního systému. Pro uživatele tak byl přechod na nový software opravdu snadný a přirozený. Z vývojářského hlediska je navíc do budoucna aplikace otevřená dalšímu rozšiřování. Zároveň se však při splnění všech požadavků podařilo to hlavní – zrychlení chodu aplikace. Výraznou roli v tom hraje využití novějších technologií, jako je například AJAX. Díky asynchronní komunikaci se tak v nové aplikaci nepřekresluje celá stránka, ale jen určité prvky uživatelského rozhraní.

Peugeot, Citroën, Invenias

Migrace dat do nového prostředí

S naší pomocí pro vás bude zavedení a přechod ze stávajícího informačního systému na nový snadný. Díky naším odborníkům a jejich zkušenostem pro vás naplánujeme a zrealizujeme rychlou a bezpečnou migraci dat. Potřebná data z původně používaného systému umíme získat a porozumět jim. Získaná data následně očistíme od chyb a veškerých nedostatků, jako například chybějící PSČ u adresy vašeho zákazníka. Odstraníme také duplikovaná data a související nekonzistence. Zajistíme, aby při transformaci dat mezi dvěma systémy nedošlo ke ztrátě dat či jejich poškození. Jelikož každá následná oprava v novém informačním systému může být velice komplikovaná.