Interní systém pro testování a správu strojů

Správa uživatelů a techniky

Jednoduché ovládání

Hodnocení pracovníků

Výzva

Český zástupce světového výrobce stavebních a zemědělských strojů Bobcat nás kontaktoval při vývoji jejich interního systému. Potřeboval totiž efektivní a přehledný nástroj, který jim interně pomůže v rámci testování nových stojů. Jejich cíl byl jasný – zjednodušení správy, editace, záznamů a kontroly nad zaměstnanci a procesy, které je nutné řídit v rámci testovacího střediska. 

Logo
  • Jednoduché a intuitivní prostředí
  • Reporting provedené práce
  • Nástroj pro interní testování
  • Správa uživatelů, techniky i procesů testování

Řešení

Vyvinuli jsme webovou aplikaci fungující na Cloudu Azure a technologiích .NET a Vue.js. Už od začátku jsme se snažili o jednoduchost a přehlednost, která je zásadní pro rychlou orientaci pracovníků, kteří provádí testování, a tedy i obsluhu v terénu. Celá aplikace nabízí rozhraní rozdělené do tří úrovní – správce, supervizor a zaměstnanec.  

Správce celého systému má možnost založení nových zařízení, jejich specifikaci, nastavení požadovaných procesů vztahujících se ke konkrétním stojům, ale i definici testovacích cyklů.  

Zaměstnanec v rámci aplikace vykazuje svoji náplň práce, seznamuje se s technickým stavem testovacích strojů, požadavky na denní kontrolu a náplní testovacích cyklů. Přímo v aplikaci poté probíhá potvrzování pracovní doby i uskutečněných aktivit – kontroly, tankování, servisování, administrativa.  

Supervizor má následně přístup k výkazům práce všech zaměstnanců, které může procházet, hodnotit a exportovat. 


Použité technologie

Galerie

KONTAKT

Сhcete dokonalé řešení
pro svou firmu?

Pattern

Spojte se s námi

Zajímavý fakt

Věděli jste, že v průměru odpovídáme do 3 hodin?

Víte, že se nebojíme žádných výzev?

Víte, že u nás každý den proteče 5-10 litrů kafe?

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR