Java

Java je jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě. Je multiplatformní, může být tedy spuštěn na různých operačních systémech. Hlavním důvodem, proč je tento jazyk tak populární, je jeho robustnost a bezpečnost. Má také rozsáhlou řadu knihoven a frameworků a používá se pro vývoj desktopových, webových i mobilních aplikací. Mezi hlavní vlastnosti Javy patří:

  • Objektově orientovaný přístup: Java je plně objektově orientovaný jazyk, což znamená, že všechny prvky programu, včetně dat a funkcí, jsou reprezentovány jako objekty. To usnadňuje tvorbu modulárního a opakovatelného kódu.
  • Platformová nezávislost: Kód napsaný v Javě je kompilován do tzv. bytecode, který je spustitelný na různých platformách. To umožňuje psát aplikace, které jsou spustitelné na různých operačních systémech bez potřeby úprav.
  • Bezpečnost: Java má vestavěné mechanismy pro zajištění bezpečnosti, včetně kontroly paměti a mechanismů pro správu výjimek. Kód spuštěný v JVM (Java Virtual Machine) je izolovaný od operačního systému a minimalizuje tak riziko nebezpečného chování.

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích