Project manager tool pro marketingovou firmu

Komplexní nástroj

Více uživatelských úrovní

Interní webová aplikace

Výzva

Společnost 3ada s.r.o. nás poptala na vývoj aplikace pro správu projektů. Aplikace měla umožnit správu sítě zákazníků a dodavatelů včetně jejich značek, adres a kontaktů, pod jednotlivé značky nahrávat do cloudu soubory, které budou dále snadno dostupné pro sdílení. Hlavní funkcí aplikace měla být správa procesu jednotlivých realizovaných projektů, tvorba a příjem objednávek a vytváření záznamů o fakturách pro přehled. Jednalo se o zakázku pro významného hráče na poli POS marketingu, který spolupracuje s místními i nadnárodními společnostmi a jim pomáhá s výrobou a instalací reklamních prvků v místě prodeje. V rámci projektů tak bylo nutné skloubit řadu aktivit, které na sebe musí navazovat. Od založení projektu po jeho vedení, spolupráci s grafikem i výrobci až po následnou fakturaci a realizaci. Do současnosti všechny tyto operace probíhaly v excelu, což s růstem firmy přestalo být udržitelné.  

Logo
  • interní webová aplikace
  • PMT (project manager tool)
  • správa realizovaných projektů
  • integrace SendGrid
  • napojení ARES API

Řešení

Pro klienta jsme vyvinuli webovou aplikaci, která přesně vychází z funkcí, které společně s klientem stanovil náš analytik. Cílem bylo výrazně zjednodušit a zpřehlednit proces řízení projektů, a tím zvýšit celkovou efektivitu. Tento PMT (project manager tool) disponuje řadou důležitých funkcí. V levém menu se jedná například o Založení projektu, prostředí pro grafiky, kalkulace, nabídky i objednávky, dodací listy, fakturace a správu společností i uživatelů. Na začátku je samotné založení projektu a přiřazení projektového manažera, který se následně stará o jeho celkové vedení. Další pozicí je grafik, který v rámci svého uživatelského rozhraní vidí poptávané materiály, včetně jejich termínů i doplňujících informací, jako je například globální brandmanuál či specifikace od zákazníka. Poslední pozicí je účetní, který se stará o párování plateb, zapisování faktur i dodacích listů.   

 Frontend projektu byl realizován za pomoci knihovny Vue.js, backendovou část zajišťovala technologie .NetCore. K provozu bylo zvoleno cloudové prostředí Azure od Microsoftu. Dále bylo využíváno komponent pro tvorbu notifikací, ověření firem skrze API portálu ARES i mailová aplikace SendGrid, která se stará o odesílání emailů skrze portál, bez nutnosti přihlašování do emailové aplikace.   


Použité technologie

Galerie

KONTAKT

Сhcete dokonalé řešení
pro svou firmu?

Pattern

Spojte se s námi

Zajímavý fakt

Věděli jste, že v průměru odpovídáme do 3 hodin?

Víte, že se nebojíme žádných výzev?

Víte, že u nás každý den proteče 5-10 litrů kafe?

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR