Vytěžování faktur

  • Klient:Peugeot ČR
  • Datum realizace:1. leden 2014

Výzva

Automatické zpracování faktur, vytěžení potřebných dat, elektronický podpis, archivace a distribuce faktur.

Mockup Vytěžování faktur

Řešení

Použili jsme jádro našeho produktu Redque, které dokáže sledovat nadefinovanou složku a čeká na příchod jednoho nebo více dokumentů. Formát příchozího dokumentu je PDF bez dalších zdrojů metadat. Z příchozího dokumentu aplikace vytěží požadované položky. Důležité položky jsou v tomto případě číslo faktury a číslo dealera. Dle těchto identifikačních údajů se faktura zařadí do souborové struktury. Dále proběhne elektronické podepsání dokumentu a přenos k dealerovi.

Přínos pro zákazníka

Automatizace celého procesu zpracování a načítání příchozích faktur z centrály. Uživatel nemusí ručně dokumenty podepisovat a odesílat k dealerovi.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.