MongoDB

MongoDB je open-source dokumentově orientovaný databázový systém, jenž umožňuje zpracování a ukládání dat v rámci aplikací. Jeho název je odvozen z anglického slova „humongous“ (obrovský), což odkazuje na jeho schopnost zpracovat velké objemy dat.

Jedná se o NoSQL databázový systém, což znamená, že není založen na tradičním relačním modelu jako MySQL nebo PostgreSQL. Namísto toho ukládá data ve formátu BSON (Binary JSON), binárním zápisu JSON dokumentů. Tento přístup umožňuje ukládat data s různými strukturami a hierarchiemi, což  je vhodné pro aplikace s nestandardními datovými modely nebo dynamickými schématy.

Důležité vlastnosti MongoDB:

  • Flexibilita datového modelu: Dokumentově orientovaný model umožňuje ukládat datové struktury bezpečně a efektivně.
  • Horizontální škálování: Distribuované ukládání dat a horizontální škálování, díky kterému je možné zpracování velkých objemů dat.
  • Replikace a škálování: Poskytuje funkce replikace a fragmentace dat pro vysokou dostupnost a odolnost vůči poruchám.

 

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích

Kde jsme použili MongoDB?

Podívejte se na příklady