WinForms

Windows Forms (WinForms) je grafická knihovna pro vývoj desktopových aplikací pro operační systém Windows. Obsahuje mnoho prvků, kupříkladu tlačítka, seznamy nebo textová pole. Je vhodný pro vývoj středních a malých desktopových aplikací nebo desktopových her.

  • Formuláře a ovládací prvky: WinForms poskytuje možnost vytvářet formuláře a okna aplikací pomocí předem definovaných ovládacích prvků, jako jsou textová pole, tlačítka, tabulky a další.
  • Layout a design: Možnosti pro nastavení layoutu a designu aplikace pomocí stylování ovládacích prvků a různých layout managerů.
  • Integrace s .NET frameworkem: WinForms je úzce propojen s .NET frameworkem, což poskytuje vývojářům přístup k rozsáhlé sadě knihoven pro práci s daty, sítěmi, grafikou a dalšími.

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích

Kde jsme použili WinForms?

Podívejte se na příklady