Databáze

Databáze je organizační struktura, která slouží k ukládání, organizaci a správě velkého množství dat. Data jsou v databázi uspořádána tak, aby byla snadno dohledatelná, aktualizovatelná a analyzovatelná. Mohou být uložena v tabulkách, které se skládají z řádků a sloupců, nebo v jiných formách, například v grafech.

Existují různé typy databází, včetně relačních databází, která ukládají data ve formě tabulek propojených klíči, a NoSQL databází, které umožňují ukládání nestrukturovaných a polostrukturovaných dat. Databáze mohou být provozovány lokálně na jednom počítači nebo distribuovaně v cloudu.

Pro správu databází se používají speciální systémy nazývané databázové systémy. Tyto systémy umožňují vytváření a aktualizaci databází a poskytují mechanismy zajišťující bezpečnost, integritu dat a obnovu v případě havárie. Mezi nejznámější databázové systémy patří Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle nebo třeba PostgreSQL.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích