API

API (Application Programming Interface), neboli aplikační programové rozhraní, je sada definicí, protokolů a nástrojů, které umožňují různým softwarovým aplikacím komunikovat, interagovat a sdílet data a funkce mezi sebou. API funguje jako rozhraní mezi různými softwarovými aplikacemi, které umožňuje jedné aplikaci využívat funkce nebo data poskytovaná jinou aplikací.
API může být ve formě webových API, které komunikuje pomocí HTTP protokolu a poskytuje přístup k funkcím a datům přes internet, nebo může být implementováno jako knihovny či balíčky pro konkrétní programovací jazyky.
Použití API je ve vývoji softwaru běžné a vývojáři díky němu mohou využívat existující funkcionality a zdroje a integrovat je do svých vlastních aplikací. API umožňuje také třetím stranám vytvářet doplňky, rozšíření a integrace pro existující aplikace, což zvyšuje flexibilitu a rozšiřitelnost softwarových systémů.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích