Vytvoření datového skladu

  • Klient:Hypokramed
  • Datum realizace:25. červenec 2014

Výzva

Získat, uchovat a zobrazit srozumitelnou formou údaje o obchodním plánu, jeho dosavadním plnění a plánech do dalšího období. Data se nacházela v nestrukturované podobě na Sharepointu a v účetním systému.

Mockup Vytvoření datového skladu

Řešení

Implementovali jsme mezivrstvu, která vyčistí a zorganizuje nestrukturovaná data a uloží je do datového skladu. Odtud se pak pravidelně generují grafické reporty pomoci Microsoft Reporting Services. Tyto reporty je možné poté měnit samotnými uživateli.

Přínos pro zákazníka

Zákazník může pomocí snadno vytvořitelného reportu kdykoliv sledovat výkonnost obchodníků. Management navíc může reporty upravovat či vytvářet sám. Na pravidelné týdenní schůzce obchodního týmu se od vytvoření aplikace pracuje s konkrétními aktuálními daty.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.