Power BI

Power BI je komplexní platforma pro business intelligence vyvinutá společností Microsoft. Poskytuje uživatelům nástroje pro analýzu, vizualizaci a sdílení dat, které umožňují společnostem lépe porozumět svým datům a rozhodovat se na základě informací. Power BI nabízí širokou škálu funkcí, díky kterým mohou uživatelé transformovat a modelovat data, vytvářet vizualizace, spolupracovat na projektech a sdílet výsledky analýz s ostatními.

  • Datová příprava a transformace: Uživatelé mohou importovat data z různých zdrojů, transformovat je a modelovat pro analýzu. Tento proces může být proveden pomocí předdefinovaných funkcí nebo vlastních skriptů.
  • Vizualizace dat: Vytváření interaktivních vizualizací dat pomocí různých typů grafů, tabulek a dalších prvků. Vizualizace lze snadno upravovat a přizpůsobovat podle potřeb uživatele.
  • Analýza dat: Power BI poskytuje nástroje pro provádění pokročilých analýz dat, včetně vytváření vlastních výpočtů či používání inteligentních vizualizací.
  • Sdílení a spolupráce: Sdílení reportů a dashboardů s ostatními uživateli.

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích