Power Automate

Power Automate je platforma pro automatizaci pracovních postupů a toků práce vyvinutá společností Microsoft. Umí snadno propojit různé aplikace a služby a vytvořit tak automatizované procesy bez nutnosti kódování. Umožňuje uživatelům vytvářet workflow, které automaticky spouštějí určité akce nebo úkoly na základě definovaných podmínek a událostí. Hlavní rysy Power Automate zahrnují:

  • Snadná integrace: Uživatelé mohou propojit různé aplikace a služby, jako je Sharepoint, Outlook, Microsoft Teams a jiné.
  • Tvorba pracovních postupů: Možnost tvorby pracovnách postupů pomocí jednoduchého grafického rozhraní, které umožňuje definovat podmínky, akce a tok procesu.
  • Široké možnosti spouštění: Podpora různých spouštěcích mechanismů, včetně spouštění na základě událostí, plánovaných spuštění nebo manuálních spuštění uživatelem.
  • Automatizace opakujících se úkolů: Power Automate automatizuje opakující se úkoly a procesy, což zvyšuje efektivitu práce a snižuje náklady na manuální práci.

Zjistili jste něco nového?
Sdílejte na sociálních sítích