Umělá inteligence

Umělá inteligence – Artificial intelligence (AI) – je obor informatiky, který se zabývá vytvářením počítačových systémů, které jsou schopny provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci. Těmito úkoly mohou být rozpoznávání obrazů, řešení problémů, rozhodování, učení se, porozumění lidské řeči a mnoho dalšího. AI se snaží emulovat lidské myšlení a chování prostřednictvím počítačových programů a algoritmů. Existují různé přístupy k implementaci umělé inteligence:
  • Symbolická umělá inteligence: Tento přístup využívá symbolického zpracování a reprezentace znalostí v počítačových programech. Jedná se o manipulaci se symboly a pravidly na základě logiky a formálních pravidel.
  • Strojové učení: Tento přístup se zaměřuje na vytváření algoritmů, které umožňují počítačům „učit se“ z dat a zkušeností, aniž by byly explicitně naprogramovány.
  • Deep Learning: Deep Learning je podmnožinou strojového učení, které využívá hluboké neuronové sítě k automatické extrakci příznaků a učení se hierarchickým reprezentacím dat. Často se používá např. k rozpoznávání obrazů a zvuků nebo překladu jazyka.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích