Machine learning

Machine learning je odvětvím umělé inteligence, které se zabývá vývojem a implementací algoritmů a modelů, které umožňují počítačům „učit se“ ze zkušeností a dat. Tento proces spočívá v tom, že počítačový systém je trénován na základě historických dat a příkladů, aby byl schopen provádět úkoly a rozhodnutí podle nových informací a situací.

ML má široké uplatnění v mnoha oblastech, jako jsou například rozpoznávání obrazů, finanční analýza, zdravotní péče a další. Je to klíčový nástroj v moderním světě a umožňuje automatizaci mnoha procesů a zlepšení schopnosti počítačů adaptovat se na rychle měnící se prostředí a data. Díky pokroku v technologii a dostupnosti velkých datových souborů se machine learning stává stále důležitější součástí moderního světa.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích