Knihovna

V oblasti informačních technologií je knihovna soubor programových funkcí nebo procedur, které mohou být použity jinými programy. Knihovny slouží k opakovanému využití kódu a umožňují programátorům efektivně spravovat a sdílet svůj software. Tyto knihovny mohou obsahovat různé funkce, třídy či moduly, které jsou předem napsány a otestovány, aby programátorům ulehčily vývoj nových aplikací.

Existují dvě hlavní kategorie knihoven v IT: statické a dynamické. Statické jsou do programu integrovány při kompilaci a jsou vázány s programem, což znamená, že jsou součástí výsledného spustitelného souboru. Dynamické knihovny jsou načítány až za běhu programu, to umožňuje flexibilitu a aktualizace bez nutnosti překompilování celé aplikace.

Používání knihoven při vývoji softwaru přináší spoustu výhod. Použití předem napsaných funkcí a procedur umožňuje programátorům rychleji vytvářet nové aplikace bez nutnosti opakovaného psaní kódu, a tím se také mohou snížit náklady na vývoj.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích