Algoritmus

Algoritmus je přesný a krok za krokem definovaný proces, jehož cílem je řešení určitého problému. Jedná se o sekvenci instrukcí/operací, které mají být provedeny s vstupními daty, aby byl získán požadovaný výstup. Nejčastěji se s tímto pojmem setkáváme při programování, kdy se jím myslí teoretický princip řešení problému. Je to opak přesného zapsání kódu v určitém programovacím jazyce.

Kvalitní algoritmus je přesný (poskytuje správné výsledky), efektivní (dosahuje cíle v co nejkratším čase a s minimálním využitím prostředků) a opakovatelný (při opakovaném provedení se stejnými vstupními daty poskytne vždy stejný výsledek). Další důležitou vlastností algoritmu je jeho obecnost – možnost jeho uplatnění na různé instance problému. Ideální je, když může být algoritmus implementován v různých programovacích jazycích a využit ve všech oblastech, kde je potřeba přesného a systematického postupu k dosažení určitého cíle.

 

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích