Vytvoření datového skladu

Vytvoření datového skladu

Lepší vizualizace dat
Vylepšené uživatelské prostředí
Optimalizovaný výkon

Výzva

Získat, uchovat a zobrazit srozumitelnou formou údaje o obchodním plánu, jeho dosavadním plnění a plánech do dalšího období. Data se nacházela v nestrukturované podobě na Sharepointu a v účetním systému.

Řešení

Implementovali jsme mezivrstvu, která vyčistí a zorganizuje nestrukturovaná data a uloží je do datového skladu. Odtud se pak pravidelně generují grafické reporty pomoci Microsoft Reporting Services. Tyto reporty je možné poté měnit samotnými uživateli.

Kontakt

Proberte s námi vhodné řešení

    Mé jméno
    Můj kontakt je

    Souhlasím se zpracováním osobních údajú podle GDPR