Sběr dat z terénu

Sběr dat z terénu

Aplikace pro příjem speciálně formátovaných SMS
Kontrola a automatická oprava chyb ve zprávách
Zpracování a uložení dat

Výzva

Umožnit sběr dat od externích pracovníků v terénu prostředkem, který nebude závislý na konkrétním zařízení, které by museli mít pracovníci u sebe a které by museli ovládat.

Řešení

Vyvinuli jsme aplikaci pro příjem speciálně formátovaných SMS zpráv pro smartphone na OS Android. Aplikace předá přijatá data z terénu webové službě, která provede kontrolu a automatickou opravu dat, pokud došlo k chybě či překlepu ze strany odesílatele zprávy. Data jsou poté pro potřeby pozdějšího zpracování uložena do databáze.

Kontakt

Proberte s námi vhodné řešení

    Mé jméno
    Můj kontakt je

    Souhlasím se zpracováním osobních údajú podle GDPR