Monitorování výskytu škůdců

Monitorování výskytu škůdců

Ekonomický a ekologický přínos
Snadné využití pro odborníky i laiky
Různé úrovně uživatelských oprávnění

Výzva

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze otevřela výběrové řízení na vývoj aplikace monitorující výskyt škůdců a s ním spojené poškození zeleně. Aplikace měla organizacím, které zeleň spravují, pomoci eliminovat neodborné zásahy.

Detailní znalost výskytu škůdce v konkrétní lokalitě totiž umožňuje výrazně omezit chemické prostředky či kácení dřevin pouze na úzce vymezené místo. Aby příslušným organizacím aplikace maximálně pomáhala, musí umět získat co nejvíce dat. Proto klient potřeboval vyvinout aplikaci, do níž mohou přispívat specialisté i laická veřejnost. Záznamy o nově objevených škůdcích měl schvalovat odborně kvalifikovaný administrátor.

Řešení

Pro ČZU jsme vyvinuli webovou a mobilní aplikaci Treez, přičemž primárním účelem mobilní varianty je vytvářet nové záznamy o výskytu škůdců přímo v terénu. Základem obou aplikací je interaktivní mapa a atlas škůdců.

Při zadávání nového záznamu lze zjednodušit identifikaci škůdce pomocí fotografie, vybrat škůdce z dostupného atlasu, identifikovat druh poškození a dřevinu. Pokud laický uživatel dřevinu nerozpozná, může při zadávání záznamu využít interaktivní mapu, která pracuje s databází stromů, a typ dřeviny si v dané lokalitě jednoduše zobrazit.

Pro uživatele, kteří potřebují sledovat výskyt škůdců, jsme vyvinuli Geoaplikaci ve webové verzi. Zobrazení a práce s ní závisí na úrovni uživatelského oprávnění. Na mapě Geoaplikace se zobrazuje výskyt škůdců s tím, že přesné zobrazení lokality konkrétních záznamů se zobrazuje pouze uživatelům s prémiovým účtem.

Posledním pilířem aplikace je administrační rozhraní, ve kterém uživatelé s administrátorským oprávněním nové záznamy schvalují či zamítají, případně přidávají nového škůdce do atlasu.

Kontakt

Proberte s námi vhodné řešení

    Mé jméno
    Můj kontakt je

    Souhlasím se zpracováním osobních údajú podle GDPR