3P aplikace

  • Klient:KONE
  • Datum realizace:31. 2014

Výzva

Společnost KONE vyvinula pro své potřeby aplikaci, která zajišťuje podporu pro metodu 3P (Production Preparation Process) v rámci firemní štíhlé výroby. Aplikace je uzpůsobena specifickému prostředí továrny v Ústí nad Labem (seznam pracovníků, výrobních linek, apod.). Byli jsme požádáni o vytvoření nových funkcionalit, (např. automatický emailing, nové reporty, nový typ abnormality - KAIZEN). Zároveň bylo nutné zachovat stávající funkce a neovlivnit původní funckionalitu, přinést zrychlení a drobná zlepšení tak, aby koncový uživatel nepoznal, že došlo ke změně dodavatele.

Mockup 3P aplikace

Řešení

Aplikace je postavená na platformě Microsoft Access 2010 s tím, že jako databáze se používá Microsoft SQL Server. Nejprve bylo nutné pochopit, jak celý software funguje jak z technického, tak z procesního hlediska. Na základě těchto zjištění jsme provedli požadované zásahy. Při vývoji jsme využili naše technické zkušenosti z předchozích Accessovských projektů. Došlo tak k vytvoření požadovaných funkcionalit a zrychlení některých částí aplikace.

Přínos pro zákazníka

Výsledkem naší činnosti byla aplikace, která obsahovala požadované nové funkce: výstupní sestava dle směn a linek, podpora abnormality KAIZEN, automatické notifikace pomocí emailů a drobná vylepšení ve formulářích. Součástí dodání bylo důkladné testování. Byl tak zajištěn hladký průběh nasazení nové verze pro celou továrnu.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.