Vývoj a podpora SW

  • Klient:DPD CZ
  • Datum realizace:2. červen 2015

Výzva

Společnost DPD CZ hledala spolehlivého partnera, který by zajistil podporu stávajících SW řešení a současně vývoj nových funkcí. Jako nedílná součást podpory byla požadována garantovaná doba odezvy, aby v případě nečekaných problémů byl partner schopen pružně reagovat.

Mockup Vývoj a podpora SW

Řešení

Vzhledem k tomu, že převážná část zákazníkových programů byla postavena na platformě .NET, byli jsme schopni rychle nabídnout kvalitní programátory a začít se spoluprací. I přesto, že k programům bylo velmi málo dokumentace, díky „reverse inženýringu“ jsme se velmi rychle seznámili s funkcemi systémů a začali programovat nové funkcionality. V rámci několikaleté spolupráce jsme pracovali na různých projektech, např. komplexní CRM řešení, tiketovací systém, intranetový portál, webová aplikace pro vyřizování reklamací. V rámci vývoje jsme klientovi nabídli rovněž „code review“ spolu s optimalizací již hotových funkcí a jejich dokumentaci.

Přínos pro zákazníka

Společnost DPD získala spolehlivého partnera pro podporu svých SW programů. Díky znalosti systému jsme schopni velmi rychle reagovat a realizovat požadavky společnosti DPD.

Máte zájem o podobné řešení? Napište nám.