Případové studie

Připravili jsme ukázku našich realizovaných projektů. Přesvědčte se sami, že jsme ti praví i pro Váš projekt!

Je nám líto, ale zadanému filtru neodpovídá žádná případová studie

Pro klienta jsme vyvinuli software sledující workflow při sestavování dodaných součástek.

Detail studie

Vyvinuli jsme systém pro správu nemocničních skladů, který umožňuje zdravotníkům mít dokonalý přehled o stavu zásob, jejich ceně i dostupnosti jednotlivých položek.

Detail studie

Klient potřeboval aplikaci, ve které by zaměstnanci mohli dohledat, jaké vozy mají k dispozici, a která by usnadnila výpočet ceny včetně potřebného servisu, certifikátů a transportu.

Detail studie

Klienti chtějí využít potenciál IoT, oživit svůj výrobek či navrhnout zcela nový, ale často nevědí kde začít ani jak při takovém vývoji postupovat.

Detail studie

Vývoj softwaru pro online sledování zakázkové výroby

Detail studie

Vytvoření webové stránky včetně registračního formuláře.

Detail studie

Software pro řízení výroby

Výrobní společnost

Vytvoření softwaru pro efektivní plánování zakázkové výroby.

Detail studie

Migrace dat

Peugeot, Citroën, Invenias

Přenos dat mezi stávajícím informačním systém a novým s maximální přesností, bez zbytečných časových prodlev a vysokých nákladů.

Detail studie

Vytvoření synchronizačního modulu na WordPress pro správu aktualit.

Detail studie

Přechod z Microsoft Access

Mercedes-Benz Financial Services

Vývoj v aplikaci Microsoft Access. Přechod z aplikace Microsoft Access.

Detail studie

Podpora infrastruktury prodejny

Prodejna pralinek - Belgie

Pokladní systém, napojení více poboček, správa infrastruktury.

Detail studie

Systémová podpora

DPD, LeasePlan, Latecoere

Analýza vašeho stávajícího systému. Následná kvalitní systémová podpora.

Detail studie

QR – Faktura

eWay System

Automatické načítání dat z nového standardu pro elektronický přenos faktur

Detail studie

Automatické zpracování faktur, vytěžení potřebných dat, elektronický podpis, archivace a distribuce faktur.

Detail studie

Vytěžování faktur

Peugeot ČR

Automatické zpracování faktur, vytěžení potřebných dat, elektronický podpis, archivace a distribuce faktur.

Detail studie

Podpora a vývoj nových funkcí pro již zaběhlý software firmy.

Detail studie

Marketingová aplikace

Pernod Ricard

Vytvoření responzivní zabezpečené webové služby pro marketingové oddělení.

Detail studie

Naprogramování databáze pro zpracování importu a exportu faktur.

Detail studie

Úprava a přidání funkcí do již hotové aplikace se zachováním veškeré současné funkcionality.

Detail studie

Synchronizace kalendáře z NetGenium ERP a kalendáře v mobilním zařízení uživatele.

Detail studie

Databáze všech vyrobených vozidel a typů pneumatik, které se na ně hodí.

Detail studie

Call centrum

LeasePlan

Dashboard pro operátory call centra, který integrujem více systémů do jednoho.

Detail studie

Modelování prodejů

Pernod Ricard

Zrychlení komunikace aplikace s databází a tím pádem zajištění rychlejší odezvy pro uživatele.

Detail studie

Přesun objednávkového systému z desktopu do webového prostředí.

Detail studie

Propojení nestrukturovaných zdrojů dat do uceleného a přehledného reportu o prodejích.

Detail studie

Short interval management

Schneider Electric

Automatizovat správu incidentů na výrobní lince a eliminovat tak jejich manuální správu.

Detail studie

Hybridní kniha

Masarykova univerzita Brno

Vytvoření editoru hybridních knih pro různá postižení s výstupem univerzálního formátu.

Detail studie

Aplikace, která získává, zpracovává, ukládá a vyhodnocuje data přicházejících z jednotek umístěných v každém firemním vozidle.

Detail studie

Addin pro Microsoft Outlook, který umožňuje nastavit klasifikaci důvěrnosti přímo při psaní e-mailu.

Detail studie

Sběr dat z terénu

FMC Servis

Sběr dat od externích pracovníků v terénu pomocí SMS a následné zapracování do databáze.

Detail studie

Vytvoření pojišťovací kalkulačky pro prostředí Microsoft Windows za účelem usnadnění a urychlení práce pojišťovacích zástupců.

Detail studie